Veikla

Švenčionių rajono sporto centro ataskaita už 2018 metus

 Ataskaita už 2018 m.