Laisvos darbo vietos

Informacija apie laisvą darbo vietą

 

Darbo vieta – Švenčionių rajono sporto centras (treniruotės Pabradėje, Švenčionyse, Švenčionėliuose).

Pareigybės pavadinimas – futbolo treneris.

Darbo krūvis –  0,75 etato.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Kvalifikacijos reikalavimai – turėti aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį pedagoginį išsilavinimą arba nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti kūno kultūros ir sporto specialistu, t.y. dirbti trenerio-sporto mokytojo darbą.

Privalumai:

  • Grupinių treniruočių vedimo patirtis;
  • Pozityvumas;
  • Nuosavas automobilis.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. vasario 9 d., t. y. per 14 kalendorinių dienų, įskaitant paskelbimo dieną, adresu: Vilniaus g. 19, 18221 Švenčionys, tel. (8 387) 52 480, el. paštu sportocentras@svencionys.lt

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Gyvenimo aprašymą.
  5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
  6. Privalumus įrodančius dokumentus.

Dokumentus ar jų kopijas galima pristatyti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos pokalbis vyks 2018-02-13 13.00 val. Švenčionių rajono sporto centre.

Dėl detalesnės informacijos galima kreiptis į Švenčionių rajono sporto centro direktorių tel. 8 699 94038.